Jag har arbetat som psykoterapeut med både handledning och terapier på den egna mottagningen i egen regi sedan 2008. Bedriver också forskning vid Karlstads universitet där mitt forskningsområde handlar om interventioner för föräldrar och barn med beteendeproblematik.

Innan jag skolade om mig till psykoterapeut arbetade jag under 7 år som lärare för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på en specialpedagogisk enhet i Karlstad. I det arbetet lärde jag mycket om hur man kan ta tillvara på barnens styrkor men också hur man kan hjälpa dem när det blir svårt.

Helena Draxler AB vill erbjuda Kognitiv beteendeterapi utifrån evidens och beprövad erfarenhet med lyhördhet och stort engagemang. För mig är det viktigt att klienter ska mötas av professionalism och närhet utifrån sina behov. När det gäller handledning är min målsättning att personalen ska få konkreta verktyg och kunskap som kan förbättra och driva utvecklingen av arbetet framåt.


Kompetens:

 • Socialstyrelsens legitimation som Psykoterapeut
 • Filosofie licentiatexamen i psykologi
 • Godkänd utbildare och handledare i föräldrastödsprogrammet Project Support – Hållbart föräldraskap.
 • Lärarutbildning med inriktning mot år 1–7

Exempel på kortare utbildningar och fördjupad kompetens:

 • Prolonged Exposure för posttraumatiskt stressyndrom utbildad av Edna Foa
 • Utbildad i Sunne av Utbildningscenter Autism.
 • Kognitivt Affektiv Träning (KAT-KIT) utbildad av Lotta Abrahamsson
 • Jag kan! Utbildad av Ben Furman

Publikationer:

Project Support
Licentiatuppsats >

Rapporter till Socialstyrelsen
Project Support >
Utveckling av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn >

Vetenskapliga artiklar
A Modification of Enhanced Cognitive Behavioral Therapy for Anorexia Nervosa >

Replicability of Effect when Transferring a Supportive Programme for Parents Exposed to Intimate Partner Violence and Their Children from the US to Sweden >

 


Uppdragsgivare

Jag utför uppdrag i hela Sverige och under senaste åren har följande offentliga och privata aktörer anlitat mig:

 • Kommunerna i Sunne, Kil, Forshaga, Uppsala, Filipstad, Kristinehamn, Hammarö, Trollhättan, Örebro och Stockholm
 • Trygghetsrådet
 • Kris- och traumacenter, Stockholm
 • Gudrun Nilsson KBT
 • MW Psykologpraktik
 • Kriminalvården
 • Karolinska Institutet

Utöver dessa har ett flertal privatpersoner erhållit psykoterapi.