Samband mellan tankar, känslor och beteenden

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) handlar om att kartlägga och förändra samband mellan tankar, känslor och beteenden.

Ofta hamnar vi i onda cirklar som är svåra att bryta utan rätt kunskap och hjälp. Det finns ledande forskning på flera olika områden där KBT visat sig vara hjälpsamt och Socialstyrelsen rekommenderar KBT vid flertalet diagnoser och kanske har du hört talas om att terapiformen är särskilt hjälpsam vid ångest och depression? Behandlingen brukar vara kortvarig 5-15ggr men kan pågå längre utifrån behov och problematik.

Ett generellt upplägg brukar se ut såhär:

 • Kartläggande samtal
  Detta är grunden till hela behandlingen och en analys utifrån samtalet görs av terapeuten/psykologen.
 • Utbildning och kunskap
  Terapeuten/psykologen gör en summering utifrån sin analys och klienten får kunskap om sin problematik och hur man går vidare för att förändra situationen.
 • Mål
  Tillsammans sätter man upp tydliga och konkreta mål som kan utvärderas allt eftersom arbetet fortlöper.
 • Behandling
  Utifrån Socialstyrelsens rekommendationer och terapeutens/psykologens egen beprövade erfarenhet arbetar man med lämpliga komponenter inom KBT.
 • Avslut
  Vid avslut summeras behandlingen och klienten sätter upp riktlinjer för fortsatt arbete på egen hand.

Mellan träffarna får klienten hemuppgifter att arbeta med som följs upp i sessionen. Inom KBT arbetar man där problemet blir påtagligt och det är inte ovanligt att terapeuten/psykologen och klienten ger sig ut utanför terapirummet och arbetar i den miljö där problemet finns.

Till Helena är både barn, ungdomar och vuxna välkomna!