Helena Draxler

Helena Draxler som arbetar och driver företaget har av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som psykoterapeut. Hon erbjuder individualterapi till barn, ungdomar och vuxna utifrån Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Helena har ett stort intresse för arbete med barn och föräldraskap. Hon arbetar vid Karlstads universitet där hon utvärderar och implementerar föräldrastödsprogrammet Project Support – Hållbart föräldraskap, i svensk socialtjänst. Helena anlitas också av många kommuner som handledare inom bland annat skola, LSS och socialtjänsten.