Få stöd och hjälp i föräldraskapet

Föräldraskap

Att vara förälder innebär att man behöver möta många starka känslor. Kärlek och värme, men också rädslor och frustration.

Barn har olika temperament och föräldrar har olika erfarenheter och kunskap om vad det innebär att vara förälder. Ibland upplever föräldrar att de ofta tjatar och blir arga på sina barn mer än de önskar. Man kanske också är orolig för sitt barns utveckling. Idag finns det ett samhällsuttryck på vad som anses vara en god förälder och det är lätt att belastas. Föräldraskapet blir då något kravfyllt, och inte berikande och glädjefyllt som man hoppats på.

Tidigare har Helena under många år arbetat som lärare och under de senaste 7 åren som verksam lärare arbetade hon i en specialpedagogisk enhet för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Helena har specialistkompetens i föräldraskap och är den som implementerar föräldrastödsprogrammet Project Support- Hållbart föräldraskap, i svensk socialtjänst.

Med dessa kunskaper och erfarenheter finns det möjlighet att få god hjälp i föräldraskapet.