Hållbart föräldraskap

Project Support

Helena arbetar vid Karlstads universitet och har nyligen avlagt en licentiatexamen där hon utvärderat föräldrastödsprogrammet Project Support – Hållbart föräldraskap, i svensk socialtjänst.

Helena har tillsammans med professor Kjerstin Almqvist och upphovspersonerna Renée McDonald och Ernest Jouriles från USA anpassat och utvecklat programmet utifrån svenska förhållanden. Hon ansvarar för implementering, utbildning och handledning av behandlare. På bilden ovan ser ni från vänster Renée McDonald, Kjerstin Almqvist, Helena Draxler samt Maths Wensmark.

Project Support är en evidensbaserad föräldraintervention som ursprungligen är framtagen för att stödja våldsutsatta föräldrar som upplever svårigheter i sitt föräldraskap, men är användbart för flertalet föräldrar som behöver stöd i sitt föräldraskap och har barn i åldern 3–9 år. Programmet rekommenderas av Socialstyrelsen och skiljer sig från andra föräldraprogram genom att metoden innehåller både socialt/emotionellt stöd och praktisk träning av specifika föräldraförmågor. Behandlarna visar och tränar de olika föräldraförmågorna i praktiska övningar tillsammans med föräldrarna så inlärningen blir tydlig och enkel att förstå.

Idag finns utbildade behandlare som kan erbjuda Project Support i följande kommuner: Uppsala, Trollhättan, Örebro, Kristinehamn, Hammarö och Stockholm (Kriscentrum för kvinnor och barn).

Arbetar du med familjer och föräldraskap och är intresserad av att arbeta med metoden Project Support finns möjlighet att erhålla utbildningen via Karlstads Universitet.

 

 

Socialstyrelsen om Project Support >

Helenas licentiatuppsats >